Gradanin parola
Plus hosting - banner

Vrijedi pogledati

Spoznavši gorku istinu, da je poslije nekoliko udruga za zaštitu potrošača s hrvatske potrošačke scene nestao i „POTROŠAČ“ – hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača (pokrenuta likvidacija), koji je jedni pokrenuo Kolektivnu tužbu za zaštitu potrošačkih prava, poznati kao „Slučaj Franak“  (Udruga „Franak“ nema ovlast pokretanja Kolektivnih tužbi), „VUKANOVČAR“ – društvo za zaštitu potrošača Međimurja je uputilo slijedeći upit Vladi RH:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg svetog Marka 2, 10 000 ZAGREB

Poštovani, temeljem članka 107. Zakona iz veze i točke 2. Odluke iz veze uljudno Vas molimo za pojašnjenje i informaciju tko od udruga/saveza udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj ima pravo pokrenuti spor za kolektivnu zaštitu potrošača ?“

 

Ovlašteni savezi udruga za pokretanje postupka pred trgovačkim sudom za zaštitu kolektivnih interesa potrošača – pojašnjenje, traži se.- (original – pdf)

 

Ured predsjednika Vlade, je upit proslijedio u Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, te je Društvu „VUKANOVČAR“ proslijedio očitovanje tog ministarstva.

Ništa čudno, na prvi pogled, no Razvojna organizacija zaštite potrošača (naš savez udruga potrošača)  je to pisanje više puta slala u navedeno ministarstvo kao resorno za zaštitu potrošača i nikada nije bilo odgovora, pa je Društvo „VUKANOVČAR“ odlučilo poslati upit na višu razinu. Očigledno je da se ta viša razina ne želi zamarati s civilnom sektorom na području zaštite potrošača, pa čak očitovanje MINGPO, nije preoblikovala u svoj odgovor, nego je proslijedila odgovor niže razine.

U očitovanju MINGPO obrazlaže:

„Vezano uz pitanje zbog čega Razvojna organizacija zaštite potrošača - ROZP kao savez udruga nema ovlast za pokretanje postupka pred trgovačkim sudom za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, navodimo da raspolažemo informacijama da jedna od direktorica Razvojne organizacije zaštite potrošača - ROZP-a obavlja zastupanje trgovaca u potrošačkim spolovima.

S tim u vezi, mišljenja smo da isto nije u skladu sa odredbama članka 128. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine", br.4ll14, I l0/15 i 14119) kojim je propisano da udruge za zaštitu potrošača moraju u svojem djelovanju biti neovisne o trgovcima, kao i da osoba ovlaštena za zastupanje udruge, član tijela udruge ili bilo koji drugi član udruge ne smije koristiti djelovanje udruge za ostvarivanje privatnog, poslovnog ili drugog interesa.“

 

Očitivanje MINGPO (original - pdf)

 

Očitovanje koje s stiglo iz resornog ministarstva je u najmanju ruku diskriminirajuće, a posebno zabrinjava što se to ministarstvo nameće kao nadzornik rada civilnog sektora. Ako znamo da demokratska društva karakterizira supostojanje triju sektora: javnoga (država), privatnog (tržište) i građanskog (civilno društvo). Najkraće rečeno, civilno društvo jesu građani koji se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja.

Razvidno da je Vlada RH zamijenila teze te da umjesto da omogući da se građani (potrošači) mogu aktivno i slobodno upitati u provođenje politike zaštite potrošača Hrvatske,  oni se aktivno upliću u organizaciju, rad i djelatnosti civilnog sektora (udruga za zaštitu potrošača).  Kako inače protumačiti da je stupanj zaštite potrošača u Hrvatskoj bio na višoj razini 1982. godine nego je danas.

Nisu sporne odredbe Zakona o zaštiti potrošača, no organizacijski ROZP ima direktorice zadnju godinu dana, a ROZP je osnovana 2011. godine, kada je imala kao ovlaštenu osobu samo predsjednika koji je bio umirovljenik. Zašto onda ROZP nije imala ovlast pokretanja Kolektivne tužbe?

Nadalje, točno je da jedan direktorica ima odvjetnički ured, ali ne zastupa trgovce niti potrošače kao predstavnica ROZP, pa je obrazloženje MINGPO neutemeljeno.

Navedena direktorica ničim ne koristiti djelovanje udruge za ostvarivanje privatnog, poslovnog ili drugog interesa, već pomaže ROZP i njezinim članicama stručnim savjetima iz područja zaštite potrošača.

Da se prihvati tumačenje MINGPO to bi značilo da u udrugama za zaštitu potrošača aktivisti, ovlaštene osobe, pa čak i članovi mogu biti isključivo umirovljenici i eventualno nezaposlene osobe, jer zaposlene osobe nisu neovisne o trgovcima.

MINGPO očigledno ne razlikuje privatni život od aktivizma u udrugama za zaštitu potrošača tj. tumači da osoba ovlaštena za zastupanje udruge, član tijela udruge ili bilo koji drugi član udruge ne smije imati privatni život.

To je neprimjereno čak i u političkoj praksi, te je samo još jedan dokaz da je MINGPO kao resorno ministarstvo za zaštitu potrošača u izrazitom sukobu interesa, a provodi politiku ne suradnje udruga za zaštitu potrošača i potrošača s trgovcima, što je potpuni promašaj, jer suradnja je itekako nužna, a i cilj im je isti, a to je „zadovoljan potrošač“.

Slali smo više puta inicijative o promjeni resora, jer i u EK je zaštita potrošača u sektoru „Pravosuđe i zaštita potrošača“, jer su tamo uvidjeli da je resor u DJ SANCO u sukobu interesa i ne može raditi u interesu potrošača.

Neshvatljivo je da se u Hrvatskoj tolerira diskriminacija udruga za zaštitu potrošača, a time i potrošači, što možda i ne bi trebalo čuditi, jer je u aktualnom Nacionalnom programu zaštite potrošača, potrošač definiran kao „slabija strana“ na tržištu, a svuda u uljuđenom svijetu je „regulator tržišta“.

MINGPO ne shvaća da potrošač ima neprikosnoveno pravo da sam odlučuje kako će trošiti svoj novac, pa prema tome ne može nikako biti slabija strana, jer ako neće trošiti svoj novac kod trgovca, taj trgovac će propasti. To je već u praksi pokazalo tržište radne snage, a ovakvim odnosom prema potrošačima već sada je razvidno da su trgovine u Hrvatskoj poluprazne, jer je jeftinije i kvalitetnije u susjednim državama. Svjedoci smo da turiti donese hranu i druge potrepštine sa sobom, a ne kupuju i Hrvatskoj.

Evo to je politika resornog ministarstva za zaštitu potrošača koje nosi naziv Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a u nazivu riječi „zaštita potrošača“ nema.

Sapijenti sat!

Željko Tomašić

 

Pristupnica

Slanjem pristupnice slobodno i izričito dajete privolu Društvu "VUKANOVČAR" kao voditelju zbirke osobnih podataka da Vaše osobne podatke može obrađivati i koristiti ISKLJUČIVO za vođenje evidencije članova Društva "VUKANOVČAR".

 
Plus hosting - banner

DOV 2015